• Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jossa tavoitteena on löytää yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja kohti mielekästä arkea.
  • Toimintaterapiassa edistetään asiakkaan toimintakokonaisuuksia kuten: leikkiä, lepoa, itsestä huolehtimista, asioimista, kotielämää, koulunkäyntiä ja opiskelua, työkykyä sekä työssä selviytymistä, yhteiskunnallista osallistumista ja vapaa-ajan viettämistä. 
  • Toimintaterapiassa harjoitellaan toiminnallisin keinoin arkielämän taitoja ja valmiuksia, joita ovat motoriset -, prosessi-, psyykkiset -, sosiaaliset- ja eettiset taidot sekä valmiustasolla olevia sensorisia-, motorisia-, kognitiivisia, psyykkisiä-, sosiaalisia- ja eettisiä valmiuksia.

Toimintaterapia

Toimintaterapeutti Minna PussinenToiminnan Avaimet 

Tuottaa palveluitaan:

 Toimintaterapiaa  lapsille- ja nuorille 

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöllisen toimintaterapian palvelun tuottaja  sopimuskaudella 2021- 2022  (https://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus )

Kymsoten lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja

 Toimintaterapia toteutuu pitkälti asiakkaan arkiympäristössä, kuten koti, koulu tai päiväkoti.

 Terapia käyttöön soveltuvat toimitilat ovat valmistuneet Kotkan Mussaloon, Savotan tiloihin. . 

 Terapiapalvelut toteutetaan pääasiassa suomen kielellä.

Toimintaa ohjaa yksityisen terveysalanpalveluntuottajaa koskevat lait, kilpailutuksia koskevat palvelukuvaukset standardeineen sekä toimintaterapeutin ammattieettiset ohjeet. Toiminta on aluehallintoviraston luvan alaista sekä asianmukaisesti vakuutettua. 

 Potilastietojärjestelmänä käytetään Kanta yhteensopivaa Diariumia.

Toiminnan Avaimet  on kuntoutusalan yrittäjien jäsen (https://kuntoutusyrittajat.fi)


 

Motorisettaidot

Hienomotoriikka

Motorisettaidot

Sensomotoriikka

Prosessitaidot

Toiminnanohjaus; ideointi, suunnittelu ja toteutus

Psyykkisettaidot

tunnetaidot

Toiminnan Avaimet tmi

Käyntiosoite

Mussalontie 428 B

48310 Kotka

Y- 3161118-9

041 315 9049

minnapussinen@outlook.com